KIERUJĄC SIĘ INTERESEM

Kierując się interesem swoich członków, strzegąc równowagi w sferze własności, a tym samym zasady wolnej konkurencji (fair play) bronią swego prawa własności. Upowszechnienie własności w tym sensie (jak chce tego m.in. społeczna nauka Kościoła) to nie cel ostateczny, lecz postulat i swoisty imperatyw moralny: po­niechanie go to zgoda na koncentrację kapitału, umocnienie elity ekonomiczno- -politycznej obwarowującej się konstytucyjnie zagwarantowanymi zasadami ustroju oligarchicznego – przeciw demokracji. Od czasów starożytnych, na wszystkich szczeblach organizacji politycznej społeczeństwa, począwszy od gminy, a skończywszy na polis czy federacji, zawsze obok życia prywatnego i politycznego występowało życie społeczne.W demokracji antycznej życie społeczne, jeśli nie pokrywało się z życiem politycznym i ekonomicznym i nie było dodatkiem do życia rodzinnego, a także jeśli nie było wywoływane przypadkowymi i nieuchwytnymi dla nas okoliczno­ściami, koncentrowało się wokół agonów, czyli zawodów – rywalizacji sporto­wych, ale i sprawności w różnych dziedzinach sztuki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *