PROBLEM POZOSTAJE

Problemem pozostaje wszakże pytanie, czy owa władza prawa oznacza władzę prawa w sensie rousseausowskich „ustaw”, czy w sensie prawa rozumianego jako podporządkowanie tych ustaw prawom podmiotowym człowieka: prawa do życia, do wolności i własności. W tym ostatnim wypadku chodzi w erze postindustrialnej nawet nie tyle o osobiste po­siadanie własności, ile o szanse jej posiadania i możliwość rzeczywistej party­cypacji w korzystaniu z niej, np. w formie akcjonariatu lub współdecydowania w zarządzaniu. W tym kontekście problem faktycznej możliwości uczestnictwa w demokra­tycznym procesie sprawowania władzy i wpływania na nią został związany z py­taniem o tożsamość obywatelską i inkluzję społeczno-polityczną i społeczno-eko­nomiczną; o równość w zakresie korzystania z praw obywatelskich, ale również spełniania obowiązków obywatelskich, o związek pomiędzy posiadaniem własno­ści lub partycypacji w zarządzaniu nią a aktywnością obywatelską o motywację do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim’- także „poza urnami”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *