WIĄŻĄCY POGLĄD

I ten pogląd, wiążący się z koncepcją wyższości zasady równości nad zasa­dą wolności, przejęli Robespierre i Saint-Jujst, którzy w pierwszych miesiącach 1794 r. przygotowywali dekrety nakazujące konfiskatę majątków wrogów rewo­lucji i podział ich między patriotyczną biedotę (Soboul, 1951: 202), a ich ideały rozwinęli babeufiści, socjaliści i marksiści. I tak się działo do czasu, gdy zwolen­nicy dokończenia rewolucji, wprowadzenia ekonomicznej równości (bo o taką chodziło prekursorom nowoczesnego socjalizmu w żądaniu egalite defait – rów­ności faktycznej) zasiali wątpliwości co do republikańskiego egalitaryzmu (ega­lite de droit – równości prawa). Ten ekonomiczny egalitaryzm pojawił się już w czasie rewolucji (Babeuf), ale priorytet polityki szybko spychał tych rewolu­cjonistów na tory walki o władzę polityczną w której rewolucjoniści przekształ­cali się w elitę.Obraz tej struktury byłby już nie tylko symplicystyczny, ale też zafałszowa­ny, gdyby nie uwzględnić w nim warstwy, która co prawda nie posiadała wła­sności, i nawet nie była ona dla niej „celem samym w sobie”, ale od samego po­czątku angażowała się w każdym okresie historycznym na rzecz walki o społe­czeństwo obywatelskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *